دارو

چرا هروئین تا این حد اعتیاد آور است و آیا واقعاً می توان مصرف آن را متوقف کرد؟

2022-09-22T09:16:52+00:00

چرا هروئین اینقدر اعتیاد آور است؟ اولاً روی مغز تأثیر می گذارد و باعث می شود که به شدت هوس هروئین کند. ثانیا، هروئین بسیار در دسترس است.

چرا هروئین تا این حد اعتیاد آور است و آیا واقعاً می توان مصرف آن را متوقف کرد؟2022-09-22T09:16:52+00:00
  • عکس ویژه مجازات مناسب برای ویپینگ

برخورد با نوجوانان: مجازات مناسب برای ویپینگ

2022-09-13T09:42:51+00:00

آیا از اینکه به دنبال مجازات مناسب برای بخار کردن برای تنبیه فرزند نوجوان خود هستید خسته شده اید؟ در اینجا نحوه برخورد موثر با بخارپز آورده شده است.

برخورد با نوجوانان: مجازات مناسب برای ویپینگ2022-09-13T09:42:51+00:00