لیست مواد غذایی بدون گلوتن: آیا کره فاقد گلوتن است

2022-11-16T03:44:14+00:00

آیا کره فاقد گلوتن است؟ بله همینطور است. اگر بیماری سلیاک دارید، باید به هر چیزی که می نوشید و می خورید توجه کنید!